Radno vrijeme Pon - Pet: 08:00-16:00

Email info@superprint.hr Telefon 048 210 357

Grafički dizajn
i priprema

Od nekud treba početi. Gratičko oblikovanje podrazumijeva usluge kao dizajn logotipa, memoranduma, reklama, vizualnih rješenja i slično. Tu se nadovezuju usluge obrade teksta, fotografija i ilustracija te osmišljavanje samog načina prolzvodnje i obrade. Priprema za tisak je proces prije same izrade finalnog proizvoda jer svaka od brojnih tiskarskih tehnika iziskuje različit pristup pripremi materijala za tisak.
...naravno, sve digitalno.

Pa sve do pripreme tog materijala za tampon, sito ili offset tisak.

Nije dovoljno samo "pripremiti". Pravilno i lijepo dizajniran proizvod, put je do svakog kupca.

Grafički dizajn i priprema

Nemate ideje?

Ne brinite, mi imamo!

Kontaktirajte nas